X15CrNiSi25-21

类 别:耐热钢

牌 号:X15CrNiSi25-21

数 量(吨/张):

常规厚度:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

常规宽度:1219 1500

常规长度:2438 2500 6000

产 地:太钢、武钢等宝钢,太钢,新日铁,日本冶金,蒂森克虏伯,奥托昆普,日本神户

联系方式:18930796603

X15CrNiSi25-21
X15CrNiSi25-21
X15CrNiSi25-21

上一主题:X15CrNiSi25-20不锈钢
下一主题:X20CrNiSi25-4不锈钢

X15CrNiSi25-21材料的交货:

依据不同的交货状态、规格尺寸、轧制方法、产地等:

X15CrNiSi25-21板材可分别称为X15CrNiSi25-21不锈钢板、X15CrNiSi25-21钢板、X15CrNiSi25-21卷板、X15CrNiSi25-21开平板、X15CrNiSi25-21带钢、X15CrNiSi25-21冷轧板、X15CrNiSi25-21热轧板、X15CrNiSi25-21薄板、X15CrNiSi25-21中板、X15CrNiSi25-21厚板、X15CrNiSi25-21特厚板等。

X15CrNiSi25-21棒材可分别称为X15CrNiSi25-21不锈钢圆钢、X15CrNiSi25-21圆钢、X15CrNiSi25-21盘圆、X15CrNiSi25-21线材、X15CrNiSi25-21丝材、X15CrNiSi25-21锻圆、X15CrNiSi25-21圆棒、X15CrNiSi25-21黑棒、X15CrNiSi25-21毛圆、X15CrNiSi25-21光圆、X15CrNiSi25-21车光圆、X15CrNiSi25-21热轧圆钢、X15CrNiSi25-21轧圆、X15CrNiSi25-21冷拉圆钢等。

X15CrNiSi25-21管材可分别称为X15CrNiSi25-21不锈钢管、X15CrNiSi25-21钢管、X15CrNiSi25-21不锈钢无缝管、X15CrNiSi25-21无缝管、X15CrNiSi25-21不锈钢焊管、X15CrNiSi25-21焊管、X15CrNiSi25-21不锈钢精密管、X15CrNiSi25-21精密管、X15CrNiSi25-21毛细管等。

 

不管您的需求量是多少,宝夕不锈钢 都将在第一时间为您提供周到的服务!

企业官网:www.shbaoxi.com

=====================================================================
上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21材质单,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21成分表,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21是什么材料

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21是什么,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21代理商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21厂家直销

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21销售商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21现货商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21批发商

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21直销价,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21批发价,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-21价格

日本X15CrNiSi25-21,美国X15CrNiSi25-21美标,德国X15CrNiSi25-21,瑞典X15CrNiSi25-21,进口X15CrNiSi25-21国标

宝钢X15CrNiSi25-21,太钢X15CrNiSi25-21,新日铁X15CrNiSi25-21,日本冶金X15CrNiSi25-21,蒂森克虏伯X15CrNiSi25-21,奥托昆普X15CrNiSi25-21,日本神户X15CrNiSi25-21

sitemap

合作伙伴