X2CrNiMo18-15-4

类 别:300系列不锈钢

牌 号:X2CrNiMo18-15-4

数 量(吨/张):

常规厚度:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

常规宽度:1219 1500

常规长度:2438 2500 6000

产 地:太钢、武钢等宝钢,太钢,新日铁,日本冶金,蒂森克虏伯,奥托昆普,日本神户

联系方式:18930796603

X2CrNiMo18-15-4
X2CrNiMo18-15-4
X2CrNiMo18-15-4

上一主题:X2CrNiMo17-12-2不锈钢
下一主题:Y12Cr18Ni9Se不锈钢

X2CrNiMo18-15-4材料的交货:

依据不同的交货状态、规格尺寸、轧制方法、产地等:

X2CrNiMo18-15-4板材可分别称为X2CrNiMo18-15-4不锈钢板、X2CrNiMo18-15-4钢板、X2CrNiMo18-15-4卷板、X2CrNiMo18-15-4开平板、X2CrNiMo18-15-4带钢、X2CrNiMo18-15-4冷轧板、X2CrNiMo18-15-4热轧板、X2CrNiMo18-15-4薄板、X2CrNiMo18-15-4中板、X2CrNiMo18-15-4厚板、X2CrNiMo18-15-4特厚板等。

X2CrNiMo18-15-4棒材可分别称为X2CrNiMo18-15-4不锈钢圆钢、X2CrNiMo18-15-4圆钢、X2CrNiMo18-15-4盘圆、X2CrNiMo18-15-4线材、X2CrNiMo18-15-4丝材、X2CrNiMo18-15-4锻圆、X2CrNiMo18-15-4圆棒、X2CrNiMo18-15-4黑棒、X2CrNiMo18-15-4毛圆、X2CrNiMo18-15-4光圆、X2CrNiMo18-15-4车光圆、X2CrNiMo18-15-4热轧圆钢、X2CrNiMo18-15-4轧圆、X2CrNiMo18-15-4冷拉圆钢等。

X2CrNiMo18-15-4管材可分别称为X2CrNiMo18-15-4不锈钢管、X2CrNiMo18-15-4钢管、X2CrNiMo18-15-4不锈钢无缝管、X2CrNiMo18-15-4无缝管、X2CrNiMo18-15-4不锈钢焊管、X2CrNiMo18-15-4焊管、X2CrNiMo18-15-4不锈钢精密管、X2CrNiMo18-15-4精密管、X2CrNiMo18-15-4毛细管等。

 

不管您的需求量是多少,宝夕不锈钢 都将在第一时间为您提供周到的服务!

企业官网:www.shbaoxi.com

=====================================================================
上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4材质单,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4成分表,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4是什么材料

上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4是什么,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4代理商,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4厂家直销

上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4销售商,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4现货商,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4批发商

上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4直销价,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4批发价,上海宝夕实业—X2CrNiMo18-15-4价格

日本X2CrNiMo18-15-4,美国X2CrNiMo18-15-4美标,德国X2CrNiMo18-15-4,瑞典X2CrNiMo18-15-4,进口X2CrNiMo18-15-4国标

宝钢X2CrNiMo18-15-4,太钢X2CrNiMo18-15-4,新日铁X2CrNiMo18-15-4,日本冶金X2CrNiMo18-15-4,蒂森克虏伯X2CrNiMo18-15-4,奥托昆普X2CrNiMo18-15-4,日本神户X2CrNiMo18-15-4

sitemap

合作伙伴